Stichting Duurzaam Bedrijven Overleg (DBO)

Het DBO heeft als doel het op gang brengen en houden van een samenwerkingsproces tussen bedrijven, instellingen en overheden in het Land van Cuijk en Noord-Limburg, waarbij er in gezamenlijke projecten wordt gewerkt aan het behalen van economisch voordeel met als mogelijke spin-off het verlagen van de druk op het milieu. Dit initiatief is in 2000 gestart in Boxmeer en in 2005 uitgerold over de regio. Om het daartoe benodigde juridische kader te scheppen is toen namelijk de 'Stichting Duurzaam Bedrijven Overleg Land van Cuijk en Noord-Limburg' opgericht.


De Bedrijventerreinverenigingen worden hierin ondersteund door Stichting Duurzaam Bedrijven Overleg. Bekijk hier de video die de Stichting verder toelicht.

 

Vanuit het DBO zijn momenteel o.a. regionale werkgroepen actief: 

  • Werkgroep Energie
    Deze werkgroep wordt vanaf begin 2015 bijgestaan door een extern adviesbureau, namelijk PS Energy Services, gevestigd te Weverstede 59, 3431 JS Nieuwegein, tel.030 63 90 521

Het DBO streeft ernaar de werkgroepen te laten bestaan uit personen die:

  • kennis van zaken hebben over het betreffende onderwerp;
  • over voldoende motivatie beschikken om zich in te zetten voor een collectieve aanpak;
  • werkzaam zijn bij een bedrijf of instelling, dat belang heeft bij het onderwerp (belang in de zin van gebruiker, in eerste instantie niet als aanbieder).

Tevens wordt er gestreefd naar een regionale spreiding bij de bezetting van deze werkgroepen.

Collectieve contracten

Momenteel zijn er de volgende collectieve contracten:

1) Elektra: ENGIE (voorheen GDF Suez) periode 1 januari 2016 t/m 31 december 2018.
2) Gas: Total perode 1 januari 2017 t/m 31 december 2018
3) Afval. Remondis Nederland is sinds 1 oktober 2016 de nieuwe aanbieder.
4) Bij Martin Cuypers Venray (Quantore-dealer) is een collectief contract afgesloten voor inkoop van kantoorartikelen.
5) Samen met partner Fitland in Mill worden BHV-opleidingen aangeboden.
6) Keuring kleine blusmiddelen. Met ingang van 1 april 2014 is een contract afgesloten met Nu-Swift in Arnhem.
7) Collectieve beveiliging. Begin 2016 is een nieuw twee-jarig contract afgesloten met Securitas.

 

Kosten deelname aan de collectieve contracten:

Bij deelname aan de collectieve contracten nrs. 1 t/m 3 is een bijdrage verschuldigd van € 250,- per jaar.
Bij lidmaatschap van een aangesloten BTV (bedrijventerreinvereniging) wordt bovendien deze jaarlijkse bijdrage verrekend met de contributie van die BTV, welke als volgt is vastgesteld:

1) 0 - 10 werknemers: € 75, - per jaar
2) 11 - 50 werknemers: € 125, - per jaar
3) 51 - 100 werknemers: € 175, - per jaar
4) 101 - 250 werknemers: € 225,- per jaar
5) > 250 werknemers: € 275, - per jaar

Deelname aan de contracten 4 t/m 7 is zonder verdere kosten mogelijk voor:

Geregistreerde deelnemers aan het DBO (die een jaarbijdrage betalen zoals boven omschreven).Leden van de bij de HBTV aangesloten BTV’s (bedrijventerreinverenigingen).Leden van de Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg.

Meer informatie

Karen Louwers & Ben van de Wijgert
Project-coördinator Duurzaam Bedrijven Overleg Land van Cuijk en Noord-Limburg

Hagelkruisstraat 6
5835 BD Beugen

Tel.: 085-0640640
E-mail: info@duurzaambedrijvenoverleg.nl

Advertenties