Di. 19 juni 2018 om 09:00


BTV De Beijerd en ‘t Riet - bestuursvergadering

Het bestuur van de BTV De Beijerd en ‘t Riet komt weer bijeen en bespreekt de zaken die spelen op het bedrijventerrein.

Standaard op de agenda:

Parkmanagement
Mutaties adressenlijst/ledenlijst
Keurmerk Veilig Ondernemen
Concrete actiepunten
Informatie vanuit de HBTV

Advertentie
Advertenties