Woe. 06 juni 2018 om 10:00


BTV Sterckwijck & Health Campus - bestuursvergader


Het bestuur van de BTV Sterckwijck & Health Campus komt weer bijeen en bespreekt de zaken die spelen op het bedrijventerrein.

Standaard op de agenda:

Ontwikkelingen bedrijvenpark
Mutaties adressenlijst/ledenlijst
Keurmerk Veilig Ondernemen
Concrete actiepunten
Informatie vanuit de HBTV

Advertentie
Advertenties