BTV De Beijerd en 't Riet

Het doel van de Bedrijventerreinvereniging

Het verbinden van bedrijven, gemeente, politie, brandweer, provincie en organisaties in concrete projecten met maatschappelijke betekenis en met winst voor alle betrokken partijen. Zo dragen we allemaal bij aan een hechtere samenleving.

Lidmaatschap BTV

Door te verenigen kun je samen met andere ondernemers aan gemeenschappelijke doelen werken. Denk bijvoorbeeld aan het promoten van het bedrijventerrein en het bevorderen van de veiligheid in samenwerking met gemeente, politie en brandweer. Communicatie tussen de vereniging en publieke partijen is effectiever en efficiënter en hoe groter de vereniging, des te groter de invloed.

Ondersteuning BTV door DBO

De BTV wordt ondersteund door Stichting Duurzaam Bedrijven Overleg (DBO). In samenwerking worden bestuursvergaderingen gehouden, Algemene Leden vergaderingen georganiseerd en vinden Themabijeenkomsten plaats. Ook is er collectieve beveiliging georganiseerd op het bedrijventerrein en loopt er een pilot Parkmanagement.

Daarnaast biedt DBO meerdere diensten en collectieve contracten aan. Meer informatie daarover vindt u hier.

Parkmanagement informatie

Download Parkmanagement De Beijerd en 't Riet.pdf (539,02 KB)

Download deze flyer voor meer informatie over parkmanagement op het bedrijventerrein of klik hier.

Parkmanagement is de manier om de kwaliteit van bedrijvenparken in stand te houden of te verbeteren. Dit gebeurt onder andere op het gebied van beheer van de openbare ruimte, veiligheid, mobiliteit en duurzaamheid. In het parkmanagementpakket zijn zaken zoals beveiliging, openbaar groen en bewegwijzering vaak collectief geregeld. De parkmanager ontzorgt ondernemers op dit gebied zodat zij zich bezig kunnen houden met hun onderneming terwijl op het bedrijvenpark een veilige, representatieve en duurzame werkomgeving gerealiseerd wordt.

Een net, veilig en duurzaam bedrijvenpark is helaas niet zo vanzelfsprekend, zwerfvuil, criminaliteit en achterstallig onderhoud zorgen ervoor dat terreinen verloederen en ondernemers uiteindelijk wegtrekken. Door een collectieve en gestructureerde aanpak blijft de werkomgeving op niveau en behoudt vastgoed haar waarde. Als collectief kunnen we de overheid sneller en gerichter aanspreken op haar verantwoordelijkheden en worden sneller resultaten bereikt.

Uw parkmanagementteam, Ben van de Wijgert en Karen Louwers, staan voor u klaar!

Advertenties