Ovenberg/Driekronen

Het doel van de Bedrijventerreinvereniging
Het verbinden van bedrijven, gemeente, politie, brandweer, provincie en organisaties in concrete projecten met maatschappelijke betekenis en met winst voor alle betrokken partijen. Zo dragen we allemaal bij aan een hechtere samenleving.

Lidmaatschap BTV
Door te verenigen kun je samen met andere ondernemers aan gemeenschappelijke doelen werken. Denk bijvoorbeeld aan het promoten van het bedrijventerrein en het bevorderen van de veiligheid in samenwerking met gemeente, politie en brandweer. Communicatie tussen de vereniging en publieke partijen is effectiever en efficiënter en hoe groter de vereniging, des te groter de invloed.

Ondersteuning BTV door DBO
De BTV wordt ondersteund door Stichting Duurzaam Bedrijven Overleg (DBO). In samenwerking worden bestuursvergaderingen gehouden, Algemene Leden vergaderingen georganiseerd en vinden Themabijeenkomsten plaats.

Daarnaast biedt DBO meerdere diensten en collectieve contracten aan. Meer informatie daarover vindt u hier.

Download BTV Ovenberg Driekronen.pdf (160,82 KB)

Download deze flyer voor meer informatie over de BTV.

Advertenties